Altro - oficiální distributor hodinek Pulsar a Lorus v ČR a SR

Záruka

ZÁRUČNÍ LIST

Záruční list je průkazem práva kupujícího ve smyslu Občanského zákoníku. Tento řádně vyplněný záruční list je třeba předložit při každé reklamaci. Jsou-li hodinky používány v souladu s návodem na obsluhu, pak se na hodinky poskytuje záruka 24 měsíců ode dne prodeje. V době záruky budou bezplatně odstraněny poruchy výrobku způsobené výrobní vadou nebo vadným materiálem tak, aby výrobek mohl být řádně používán.

Záruka na vyčištění strojku  seřízení chodu je 3 měsíce.

Záruka se nevztahuje:

 - na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním

 - na vady způsobené nekvalifikovanou opravou

Poskytnutím záruky nejsou dotčena práva kupujícího, která se ke koupi váží podle zvláštních právních předpisů.
Reklamaci vady uplatněte v prodejně, kde byl výrobek zakoupen